Polityka prywatności – ochrona danych osobowych

W oparciu o jakie przepisy prawa przetwarzane są Państwa dane osobowe?

Zasady dotyczące ochrony danych osobowych (dalej ODO) zostały określone między innymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO), ustawie o ochronie danych osobowych w porządku krajowym oraz w ustawach specjalnych (lex specialis) również w porządku krajowym.

Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem państwa danych jest Marshal Academy Sp. z o. o.  32-005 Niepołomice, ul. Prosta 4a

Kto fizycznie przetwarza Państwa dane?

Odbiorcami Państwa danych są pracownicy i współpracownicy Administratora oraz podmioty współpracujące. Z odbiorcami zawarte są odpowiednie umowy, nakładające stosowne obligacje gwarantujące bezpieczeństwo państwa danych.

Gdzie mogę uzyskać więcej informacji na temat ochrony i przetwarzania danych osobowych?

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu pod adresem: redakcja@jachymczak.pl

W jakich celach mogą być przetwarzane Państwa dane osobowe?

Zgodnie z Art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku informujemy, że przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

a.           przechowywanie informacji o udzielonych zgodach dotyczących otrzymywania informacji handlowych oraz do celów marketingowych (np. Otrzymywanie newslettera);

b.           przetwarzanie informacji w celu wykonania określonej usługi (np. Zawiadomienia o miejscu przeprowadzonego szkolenia);

c.           przetwarzanie informacji w celu realizacji czynności administracyjno-formalnych, wynikających z przepisów prawa (np. Wystawienie rachunku lub faktury);

d.           w celach kontaktowych.

Czy Państwa dane osobowe są udostępniane lub powierzane?

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom danych, organom lub podmiotom publicznym na mocy obecnie obowiązujących przepisów prawa oraz mogą być powierzane do przetwarzania na mocy art. 28 RDODO (Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych – podmiot przetwarzający, inaczej procesor). Administrator danych podejmuje współpracę wyłącznie z takimi podmiotami, które spełniają wymogi z RODO i wdrożyły właściwe środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia powierzonych danych osobowych.

Jak długo Państwa dane będą przetwarzane?

W zależności od charakteru, w jakim przetwarzane są państwa dane, okres ich przetwarzania może być różny:

a.           w przypadku umowy wiążącej strony, dane osobowe przetwarzane są przez okres obowiązywania umowy oraz w oparciu o obowiązujące przepisy prawa;

b.           w przypadku zgody na otrzymywanie informacji handlowej w tym marketingowej droga elektroniczna lub telefoniczną w odniesieniu do produktów własnych i usług własnych, przez czas nieokreślony do momentu zgłoszenia sprzeciwu. Wycofanie zgody w przypadku otrzymywania informacji handlowej w tym marketingowej w odniesieniu do produktów własnych i usług własnych możliwe jest w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

c.           w przypadku newslettera, przez czas nieokreślony, do momentu zgłoszenia sprzeciwu lub przez okres na mocy i w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Informuje się o prawie do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie;

d.           w przypadku danych osobowych pozostawionych w celach kontaktowych, do momentu udzielenia Państwu wyczerpujących informacji na otrzymywane zapytania.

Jakie prawa przysługują osobie, której dane dotyczą?

Informujemy Państwa o prawie do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

W jakich okolicznościach podanie danych jest wymogiem a kiedy jest dobrowolne?

Podanie danych osobowych jest:

a.           jest warunkiem zawarcia umowy, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia i realizacji postanowień umowy;

b.           w przypadku wysyłania informacji handlowych w tym marketingowych w odniesieniu do produktów własnych i usług własnych drogą telefoniczną lub elektroniczną – dobrowolne, przy czym niepodanie danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych w tym marketingowych w odniesieniu do produktów własnych i usług własnych drogą elektroniczną lub/i telefoniczną będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji tych celów;

c.           w przypadku newslettera dobrowolne, przy czym niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji tych celów;

d.           w celach kontaktowych, dobrowolne, przy czym niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji tych celów.

Czy moje dane mogą być automatycznie przetwarzane?

W celu zwiększenia jakości naszych usług, część danych może być automatycznie przetwarzana. Dotyczy to narzędzi analitycznych (np. Google Analytics) lub automatyzujących (np. Sales Manago).

Czy moje dane mogą być sprzedane podmiotom trzecim?

Nie. Jedynym powodem, dla którego zbieramy od Państwa dane, jest prawidłowa realizacja naszych usług oraz możliwość informowania państwa o nowych możliwościach.

Jakie jest źródło danych?

Przetwarzane przez nas dane osobowe pochodzą bezpośrednio od osób, których te dane dotyczą lub od osób, którym te dane zostały powierzone. W drugim przypadku weryfikujemy, czy dane zostały przekazane w sposób poprawny oraz czy powiernik został upoważniony do ich dalszego przekazywania. Przykładem jest sytuacja, w której pośrednik zgłasza osobę trzecią na szkolenie.

W jaki sposób dbamy o bezpieczeństwo danych?

Wykorzystujemy odpowiednie narzędzia informatyczne do prawidłowego i bezpiecznego przetwarzania danych. Stosujemy również właściwe praktyki administracyjne.

KONTAKT

Redakcja

Business Intelligence

Wydawca

Marshal Academy Sp. z o.o

Zapisz się do newslettera

Headline

Never Miss A Story

Get our Weekly recap with the latest news, articles and resources.