Jak założyć firmę przez obywatela Ukrainy?

Jak założyć firmę przez obywatela Ukrainy
Obecnie pojawia się coraz więcej zapytań, jak założyć firmę przez obywatela Ukrainy? Co dzieje się w momencie, kiedy pobyt takiego przedsiębiorcy przestanie być legalny? Czy obywatele Ukrainy będą mogli korzystać również z Profilu Zaufanego? | Odpowiedzi udziala ekspert.

Dobra księgowa nie kosztuje nic. To słynne powiedzenie niesie ze sobą prawdę, rozumianą na wiele sposobów. Dobrze i szybko policzone na czas podatki. Możliwość delegowania czynności w wielu obszarach np. zakładanie firm przez obcokrajowców. To tylko niektóre korzyści płynące ze współpracy z dobrą księgową. Jak założyć firmę przez obywatela Ukrainy? Co dzieje się w momencie, kiedy pobyt takiego przedsiębiorcy przestanie być legalny? Czy obywatele Ukrainy będą mogli korzystać również z Profilu Zaufanego? Odpowiedzi udziela Joanna Gawryluk.

Jak założyć firmę przez obywatela Ukrainy?

W Biurze Rachunkowym PLN prowadzimy firmy „od A do Z”. Pomagamy założyć działalność gospodarczą, bez względu na to, czy jest to jednoosobowa działalność gospodarcza (jdg), spółka z o.o., spółka akcyjna czy fundacja.

Obecnie pojawia się coraz więcej zapytań, jak założyć firmę przez obywatela Ukrainy? Od 24 lutego 2022 roku z powodzeniem realizujemy pełną obsługę obywateli Ukrainy, którzy posiadają zdolność rejestrową, czyli: 

  • przebywają w Polsce legalnie;
  • posiadają numer PESEL.

Wówczas taka osoba może założyć działalność gospodarczą na takich samych zasadach, jak obywatel Polski, w dowolnej formie. Może założyć zarówno firmę jednoosobową, zarejestrowaną w CEIDG, jak i dowolną spółkę osobową lub kapitałową, w tym spółkę jawną i partnerską. Wszystkie spółki kapitałowe rejestruje się w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). 

Dostępne są dwujęzyczne wnioski:

polsko-ukraińskie i polsko – rosyjskie.

Jak wygląda nadanie numeru PESEL dla obywatela Ukrainy?

Na podstawie art. 4 ust. 18 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) stworzono wzór wniosku o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie sporządzony w języku polskim i ukraiński oraz w języku polskim i rosyjskim. Co powinieneś zrobić, aby uzyskać numer PESEL?

Osoby dorosłe i dzieci powyżej 12 roku życia:

– Wypełnij wniosek TUTAJ  

– Dołącz jedno zdjęcie — bez zdjęcia wnioski nie będą przyjmowane;

– Miej przy sobie dokument tożsamości (paszport, dowód osobisty, Karta Polaka czy prawo jazdy).

Що потрібно зробити, щоб отримати номер PESEL?

Дорослі та діти віком від 12 років:

Czy obywatele Ukrainy będą mogli korzystać również z Profilu Zaufanego?

Tak, w szczególności jeśli myślą o założeniu firmy w Polsce, wówczas będą mogli samodzielnie zarejestrować działalność online. We wniosku o wydanie PESEL należy podać adres poczty elektronicznej, numer telefonu komórkowego, zgodę na wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych osób fizycznych oraz ze zgodą na potwierdzenie profilu zaufanego.

Kiedy pobyt obywatela Ukrainy jest legalny?

Obywatel Ukrainy może przebywać legalnie w Polsce, jeśli spełnia jeden z warunków:

  • ma ważny tytuł pobytowy;
  • przybył legalnie na terytorium Polski od 24 lutego 2022 roku, bezpośrednio z terenu Ukrainy i deklaruje zamiar pozostania w Polsce;
  • posiada Kartę Polaka i opuścił Ukrainę w okresie od 24 lutego 2022 roku, a następnie przybył legalnie do Polski i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Polski.

Minister właściwy do spraw informatyzacji prowadził będzie w systemie teleinformatycznym rejestr obywateli Ukrainy, którym nadano numer PESEL.

W ramach tworzonego rejestru zbierane będą także dane dotyczące daty wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz daty złożenia wniosku o nadanie numeru PESEL.

Kiedy działalność zostanie wykreślona z CEIDG?

W momencie, kiedy pobyt przedsiębiorcy przestanie być legalny, jego działalność zostanie wykreślona z CEIDG.

Taka sytuacja może mieć miejsce między innymi:

  • po upływie 18 miesięcy od 24 lutego 2022 roku, czyli po 23 sierpnia 2023 roku,
  • po upływie ważności przedłużonych tytułów pobytowych,
  • jeżeli w okresie w okresie 18 miesięcy licząc od dnia 24 lutego 2022 roku, obywatel Ukrainy opuści terytorium Polski na dłużej niż 1 miesiąc.

Ważne! Obywatel Ukrainy, który po 24 lutego 2022 roku wjechał legalnie do Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy, może po upływie 9 miesięcy od daty wjazdu i nie później niż do 23 sierpnia 2023 roku, złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.

Zezwolenie na pobyt czasowy jest udzielane na 3 lata.

Termin, do którego obywatelom Ukrainy przysługuje prawo wjazdu do Polski na szczególnych zasadach, zostanie określony w odrębnych przepisach


Autor:

Jak założyć firmę przez obywatela Ukrainy?

Joanna Gawryluk

Właściciel Biura Rachunkowego PLN

Tax Consultant

KONTAKT

Redakcja

Business Intelligence

Wydawca

Marshal Academy Sp. z o.o

Zapisz się do newslettera

Headline

Never Miss A Story

Get our Weekly recap with the latest news, articles and resources.