Czym jest test MTQ48 i dlaczego warto go zrobić?

test mtq48 odporność psychiczna
Czy da się zmierzyć odporność psychiczną? Czym jest test MTQ48 i dlaczego warto go zrobić? Dlaczego odporność psychiczna wpływa na naszą efektywność? | Beata Bikowska, Paulina Sawa

Odporność psychiczna to umiejętność skutecznego radzenia sobie z wyzwaniami, stresem i presją. To zdolność do panowania nad emocjami, kontrolowanie własnych odczuć i reakcji niezależnie od sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy. Jak nastawić swój radar na nowe wyzwania? Czym jest test MTQ48 i dlaczego warto go zrobić? Dlaczego odporność psychiczna wpływa na naszą efektywność?

Czym jest test MTQ48, jak go zrobić?

Odporność psychiczną określa test MTQ48, na podstawie 4 konstruktów leżących u podstaw modelu 4C – wyjaśnia Paulina Sawa, właściciel KPP Usprawniamy Biznes, Coach, Mentor, Certyfikowany Trener FRIS, MTQPlus, ILM72. Należą do nich:

  • Wyzwanie – Challange
  • Poczucie wpływu – Control
  • Zaangażowanie – Commitment
  • Pewność siebie – Confidence

Wyzwanie – Challange

Jestem dobry w tym, co robię. Mam znaczne doświadczenie. Zdobyta wiedza i umiejętności czynią mnie fachowcem w swojej dziedzinie. Świetnie, jeżeli poddając autorefleksji swoją osobę, jestem w stanie określać siebie w ten sposób. 

Wnioski takie mogą jednak hamować twój dalszy rozwój, tworząc produkt uboczny w postaci nadmiernego samozadowolenia i braku motywacji do dalszego samodoskonalenia. Jedni nazywają to „spocząć na laurach”, inni lenistwem lub potrzebą odpoczynku. Nie zawsze są to sprawiedliwe określenia. 

Właśnie teraz jest moment na wykorzystanie potencjału, który z takim trudem budowałeś. 

Istotne, byś uświadomił sobie, że im większą pracę do tej pory wykonałeś w rozwoju zawodowym i osobistym, tym mniejszy wysiłek musisz włożyć obecnie, byś w istotnym stopniu zwiększył swoją efektywność w tym obszarze.

Skutecznie wykorzystasz dźwignię efektywności, jeżeli właściwie zidentyfikujesz nowe wyzwania. 

Wyzwanie to zdolność radzenia sobie ze zmianą. Dostrzeganie możliwości w obszarach, który inni mogą identyfikować, jako zagrożenie. Nowa metoda, podejście, sposób, narzędzie, rozwiązanie. Nierzadko wystarczy włączyć jeden prosty element w swój system działania, by osiągnąć ponadprzeciętny efekt. Zastanów się:

  • Czy i kiedy nastawiłem się na ponadprzeciętny sposób wykorzystania  potencjału?
  • Czy jestem otwarty na testowanie nowych kanałów?

Przekonanie, że droga do wzrostu usłana jest wyzwaniami, pozwala na bardziej świadome pokonywanie jej trudności. Ich pojawianie się jest nieuniknione, gdy dajesz sobie szansę na eksperymentowanie. Podczas gdy osoby wrażliwe psychicznie traktują porażki personalnie, handlowcy odporni psychicznie mają pełną świadomość i działają.

Poczucie wpływu – Control

Nawet, jeśli potraktujemy wyzwanie, jako szansę, będzie ono w sferze emocji przypominało bardziej grę na loterii, niż świadomy ruch mający prowadzić do wygranej.

Poczucie kontroli to przekonanie, że masz wpływ na swoje życie. Jako podstawowy element budowy odporności psychicznej, odgrywa ono rolę paliwa wzrostu. Brak poczucia wpływu skutkuje błędnym identyfikowaniem poza sobą powodów własnych porażek. Ostatecznie wzrasta zwątpienie w siebie, poczucie bezradności, strachu i stres. Równocześnie dochodzi do obniżenia motywacji, pojawienia się niechęci do podejmowania wyzwań, a w konsekwencji do redukcji wyznaczonych celów.

Teoretycznie poczucie wpływu powinno wzrastać, wraz z rozwojem zawodowym, na fundamencie rosnących umiejętności i doświadczenia. 

Poczucie kontroli w dużej mierze jest kreacją naszego mózgu i może być fałszywym obrazem rzeczywistego stanu widzianego przez filtr własnych emocji. 

Umiejętność przeprowadzenia transformacji złych emocji jest cechą bardzo świadomą. To mapa, która wspiera nas w wyhamowaniu emocji, zatrzymaniu się i obserwacji 360 stopni. Osoby odporne psychicznie wykazują się opanowaniem, cierpliwością, wyrozumiałością i umiejętnością prowadzenia rzeczowej rozmowy z drugą osobą.

mtq48 test
Paulina Sawa, właściciel KPP Usprawniamy Biznes, Coach, Mentor, Certyfikowany Trener FRIS, MTQPlus, ILM72

Zaangażowanie – Commitment

Oprócz wiary w siebie i motywacji do przekraczania siebie, by stawać się nowym, lepszym, bardziej efektywnym „ja”, bardzo istotny jest sposób realizacji wyznaczonego celu. Skupienie się na celu i efektywne działanie to — w koncepcji 4C – zaangażowanie.

Wyznaczanie celów i ich konsekwentna realizacja to jednak część pracy związanej z zaangażowaniem. Umiejętność wyznaczania priorytetów. Wypracowania w sobie umiejętności powstrzymywania się od działań nieistotnych, na rzecz czynności ważnych, które są najbardziej istotne z punktu widzenia realizacji wyznaczonego celu. Brak zgody na bierność w procesie wydarzeń, wyznaczanie realnych celów, zapisywanie ich, dzielenie się nimi z innymi, mierzenie ich, konkretyzowanie. To tylko nieliczne przykłady bycia zaangażowanym.

Zaangażowanie w tej koncepcji oznacza skupienie na celu, na każdym etapie jego realizacji. To zapał, by zidentyfikować potrzebę, zbudować plan działania i podjąć zadanie, a także determinacja i konsekwencja. 

Co jeśli plan nie zostanie zrealizowany?

Odporny psychicznie człowiek nie boi się ambitnych celów. Wychodzi z założenia, że bez względu na wynik, podjęcie wyzwania z zaangażowaniem wzmocni go. 

Pewność siebie – Confidence

Pewność siebie, to wiara w swoje umiejętności, dzięki którym jesteś w stanie sprostać wyzwaniu. Wiedza, doświadczenie — są czynnikami, które można nabyć. Umiejętności pozwolą Ci nabyć kompetencje niezbędne do osiągnięcia celu. 

Taka pewność siebie, rozumiana, jako odejście od fixed mindset w kierunku growth mindset, jeżeli ma faktyczne oparcie w rzeczywistości, jest jedną z kluczowych sukcesów. 

Istnieją elementy tej wrażliwości umysłowej, które uniemożliwiają jej optymalizację własnych możliwości.

Jeśli jednak stajesz się świadomy/a swojego poziomu wytrzymałości psychicznej, możesz poczynić kroki w celu minimalizacji negatywnych efektów wynikających z braków lub podjąć działania mające na celu ich uzupełnienie.

Nieliczne jednostki są całkowicie odporne psychicznie. Tak samo, jak nielicznych z nas można zaliczyć do grupy całkowicie wrażliwych psychicznie.

Niezauważalne do tej pory elementy wrażliwości umysłowej mogą teraz stawać się problemem. Za to uśpione dotąd elementy odporności psychicznej procentują. 

To właśnie sprawia, że trening odporności psychicznej i mapa świadomości dzięki badaniu psychometrycznemy – test MTQ48 buduje zasoby i wzmacnia w działaniu w presji i stresie. Wzmocnisz siebie, odporność psychiczną używając klucza leżącego u podstaw modelu 4C.

Dlaczego odporność psychiczna wpływa na naszą efektywność?

Według Beaty Bikowskiej, BUSINESS COACH & WELLBEING EXPERT świadome przyglądanie się wydarzeniom, wyciąganie z nich lekcji oraz dostrzeganie szans w nowych  wyzwaniach, nie tylko wzmacnia nasza odporność, ale także wpływa na efektywność naszych działań. Umiejętność akceptowania naszych  słabszych i wzmacnianie mocnych stron, korzystanie z własnych zasobów  i potencjału,  ułatwia  nam rozwój i odnajdywanie się w nowych,  nie rzadko, trudnych sytuacjach. Umiejętność zarządzania własnymi emocjami przekłada się także na samodyscyplinę, zaangażowanie i konsekwencje w działaniu. 

test MTQ48
 Beata Bikowska, BUSINESS COACH & WELLBEING EXPERT

Czy można nauczyć się bycia odpornym na stres i niepowodzenia?

Faktem jest, że niemożliwa jest całkowita eliminacja stresu z naszego życia, ale możemy sprawić, że staniemy się bardziej odporni na jego negatywne skutki. Najważniejsza jest w tym świadomość naszych zachowań i reakcji, jakie wysyła pod jego wpływem nasz organizm. Więcej, znajomość   źródeł naszego stresu, a także procesu, który rozpoczyna się od naszych myśli i prowadzi do naszych zachowań, pomoże nam wprowadzić równowagę do naszego życia. Umiejętność bycia „tu i teraz”, zdolność do odpoczynku, a także aktywność fizyczna odgrywa kluczową rolę w redukcji  stresu. Odpowiednia dieta, sen, działanie zgodne z naszymi wartościami, wspierające środowisko, jasno wytyczone granice osobiste oraz dbałość o własne potrzeby także wzmacnia naszą odporność psychiczną.

Do czego jest nam potrzebna odporność psychiczna?

Umiejętność działania pomimo presji, otaczającego stresu i nie zawsze korzystnych warunków, to tylko kilka z wielu zalet odporności psychicznej. Umiejętność dostosowania się do nowych okoliczności, pozytywne nastawienie oraz umiejętne rozładowywanie napięcia pozwala utrzymać motywację, oraz skuteczność w zdobywaniu jasno określonych celów. Ponadto, osoby silne psychicznie łatwiej nawiązują relacje, szybciej odnoszą sukcesy zawodowe, a dzięki umiejętności wyrażania swych emocji odczuwają większy komfort życia i spokój wewnętrzny. 

test mtq48

Czytaj także:

KONTAKT

Redakcja

Business Intelligence

Wydawca

Marshal Academy Sp. z o.o

Zapisz się do newslettera

Headline

Never Miss A Story

Get our Weekly recap with the latest news, articles and resources.