Jakość zawsze się obroni

Misja przedstawia cel istnienia przedsiębiorstwa. Wizja to kierunek, w jakim ono zmierza. Ułatwia to określenie zadań oraz jasne sprecyzowanie kierunku rozwoju przedsiębiorstwa. O idei pomagania, docenianiu polskich przedsiębiorców oraz znaczeniu wysokiej jakości opowiada Waldemar Piórek, prezes Fundacji WIP Warto Im Pomóc, autor i organizator największego wizerunkowego plebiscytu gospodarczego w Polsce WIKTORIA - "Znak Jakości Przedsiębiorców”

Żyjemy w świecie, w którym polscy przedsiębiorcy, szczególnie z sektora MŚP wzięli na swoje barki całą transformację wolnorynkową. To oni w gąszczu wielu ciągle zmienianych przepisów podatkowych, często niezrozumiałych są kołem napędowym polskiej gospodarki. O idei pomagania, docenianiu polskich przedsiębiorców oraz znaczeniu wysokiej jakości opowiada Waldemar Piórek, prezes Fundacji WIP Warto Im Pomóc, autor i organizator największego wizerunkowego plebiscytu gospodarczego w Polsce WIKTORIA – “Znak Jakości Przedsiębiorców”. Rozmawia Elżbieta Jachymczak.

Dlaczego podąża Pan drogą o nazwie „Warto pomagać”?

Współczesny świat pełen jest ludzi skupionych wyłącznie na swoim interesie. Jednakże cena egoizmu jest wysoka, bo to przecież poprzez wzajemną życzliwość i wspomaganie się można osiągnąć znacznie więcej i to w zdecydowanie lepszej atmosferze.

Uważam, że bezinteresowna pomoc innym ludziom może sprawić, że świat stanie się  lepszym miejscem. Przede wszystkim może spowodować, że w miejscu, w którym żyjemy, zrobi się trochę bardziej przyjaźnie. Czasem w naszym życiu dużo rzeczy otrzymujemy za darmo, więc doceńmy  życzliwość i pomoc, ale bądźmy też gotów je odwzajemnić. 

Z pomagania korzystają najczęściej obie strony. Bezdyskusyjnie korzysta osoba potrzebująca pomocy. Osoba, która decyduje się pomóc, bardzo często też odnosi z tego powodu korzyści. Warto pomagać innym ludziom, by dawać im radość i rozwiązywać ich konkretne, niekiedy życiowe problemy.

Warto też pomagać innym, bo kiedyś to my możemy potrzebować pomocy.

Kiedy widzisz dobrego człowieka, staraj się go naśladować.

Kiedy widzisz złego człowieka, zastanów się nad samym sobą.

Konfucjusz

Czy etyka w biznesie ma dziś takie samo znaczenie jak kiedyś?

Przedsiębiorstwa państwowe kiedyś nie musiały dbać o etykę, a powiedziałbym nawet, że o nią nie dbały. Nadejście gospodarki wolnorynkowej dopiero spowodowało, że etyka została ważnym znakiem rozpoznawczym w konkurencyjności firm. Etyczne działanie ma znaczący wpływ na pozycję przedsiębiorstwa na rynku.

Przestrzeganie norm, zarówno prawnych, jak i obyczajowych, wpływa pozytywnie na wizerunek firmy. Szanowanie konkretnych zasad przez właściciela przedsiębiorstwa pozwala mu wymagać etycznego postępowania od jego podwładnych. Etyczne przedsiębiorstwo powinno być skierowane zarówno do pracowników (prace w godziwych warunkach, poprawne relacje między przełożonymi i podwładnymi), jak i do klientów, dostawców i lokalnej społeczności (uczciwa konkrecja, reklama, dotrzymywanie umów i terminów, ochrona środowiska).

W mojej ocenie etyka jest niezwykle ważna w życiu człowieka. Rozlicza nie tylko środowisko społeczne, w którym żyje człowiek, ale także wszystko to, co wpływa na życie jednostki.

jakość zawsze się obroni

Jakimi cechami powinien być obdarzony mądry przedsiębiorca?

Nie ma jednego określonego zestawu cech, który niezależnie od innych czynników zagwarantuje odniesienie sukcesu. 

Mogę się pokusić o wyszczególnienie tych, które z pewnością przydadzą się przy prowadzeniu własnej firmy. Do najważniejszych cech, które można zaobserwować u osób przedsiębiorczych, należą:

  • kreatywność,
  • wytrwałość,
  • samodyscyplina,
  • zdolności organizacyjne i przywódcze,
  • umiejętność podejmowania decyzji, 
  • silna potrzeba odniesienia sukcesu.

Jeśli jednak mamy problemem w samodzielnym kontrolowaniu swoich poczynań lub niekonsekwencja w działaniu, to prowadzenie własnej działalności gospodarczej może nastręczyć sporo problemów.

Jak wizja i misja w firmie przekłada się na jej rozwój?

Misja przedstawia cel istnienia przedsiębiorstwa. Wizja to kierunek, w jakim ono zmierza. Ułatwia to określenie zadań oraz jasne sprecyzowanie kierunku rozwoju przedsiębiorstwa. Pracownicy znający misję i wizję firmy lepiej potrafią zidentyfikować się z założeniami i celami, jakie ona obrała, a tym samym lepiej realizować powierzone im zadania.

jakość zawsze się obroni

Jest Pan pomysłodawcą i organizatorem wielu znanych konkursów. Skąd pomysł na taką działalność?

Przez blisko 30 lat byłem prezesem Warszawskiej Izby Przedsiębiorców. Konkursy były po to, żeby docenić przedsiębiorców, ale również po to, żeby przedsiębiorcy mogli docenić te podmioty, które mają dla nich ofertę produktową.

Jestem pomysłodawcą czterech ogólnopolskich konkursów.

ASY – ranking instytucji finansowych

SUPR MEDICUS – ranking placówek służby zdrowia

WIKTORIA – znak jakoś i przedsiębiorców

POLSKA OD KUCHNI – konkurs dla restauratorów, cukierni i piekarni.

Do wsparcia projektu Warto Im Pomóc służą w tej chwili dwa projekty.

Pierwszy to Konkurs WIKTORIA. To największy ogólnopolski konkurs wizerunkowy, którego w tym roku odbędzie się jego XXV edycja. W dotychczasowych edycjach udział wzięło blisko 10 000 firm, a 1011 zostało laureatami. W tym roku po raz drugi przyznamy Europejskie Nagrody WIKTORIA.

Drugi ogólnopolski projekt to POLSKA OD KUCHNI. Jego laureaci otrzymają godło i statuetkę ZŁOTEGO WIDELCA. Celem projektu jest upowszechnianie zasad zdrowego stylu życia, przedstawienie gastronomi jako produktu turystycznego miast i regionów oraz rekomendowanie najlepszych restauracji. W dotychczasowych XI edycjach udział wzięło 1200 restauracji, a 411 z nich zostało laureatami.

Jednym z wymienionych jest konkurs WIKTORIA – “Znak Jakości Przedsiębiorców”. Jaki jest jego cel? 

Celem projektu WIKTORIA  jest upowszechnianie zasad etyki i rzetelnego wykonywania działalności gospodarczej oraz wspieranie przedsiębiorczości i inicjatyw gospodarczych. Nagrodą w konkursie jest godło promocyjne oraz statuetka WIKTORII –  znak jakości przedsiębiorców, którą otrzymują wszyscy laureaci konkursu.

jakość zawsze się obroni

Jak zmieniał się konkurs na przestrzeni 25 lat?

Kiedy zostałem prezesem Warszawskiej Izby Przedsiębiorców, wymyśliłem konkurs dla jej członków. Już pierwsze posiedzenie kapituły konkursu spowodowało, że z konkursem wyszliśmy poza Izbę. Nagrody i wyróżnienia dostawały firmy z Warszawy, a później z całego Mazowsza.

Kluczowym i zwrotnym punktem była X edycja konkursu. Tu po raz pierwszy nagrodę otrzymała firma spoza Mazowsza – DEKORGLASS Działdowo. To spowodowało, że od tego momentu konkurs stał się ogólnopolski. W 2020 roku konkurs otworzył się na wolne zawody (artystów). Powstały dwie nowe kategorie: Twórczość artystyczna i Literacka Nagroda Wiktoria.

W 2021 roku po raz pierwszy przyznaliśmy 3 nagrody w nowej kategorii: Europejska  Nagroda Wiktoria, które będą przyznawane już na stałe. To nagrody dla firm, które działają również na rynku europejskim.

Czy warto doceniać polskich przedsiębiorców?

Tak, warto doceniać. Dlaczego? Już wyjaśniam.

Mam do dzisiaj niezrealizowany jeszcze jeden pomysł – POMNIK POLSKIEGO PRZEDSIĘBIORCY. To polscy przedsiębiorcy, szczególnie z sektora MŚP wzięli na swoje barki całą transformację wolnorynkową. To oni w gąszczu wielu ciągle zmienianych przepisów podatkowych, często niezrozumiałych są solą tego kraju.

Jednak niestety większość Polaków jest przekonanych, że przedsiębiorcy nie wytwarzają większości dochodu naszego kraju i że nie dają zatrudnienia większości z nas.

Wiedza o tym, co jest źródłem dochodu wytwarzanego w każdej, nie tylko polskiej, gospodarce, jest nadal znikoma.

Warto przy każdej okazji informować, że ponad 70 proc. PKB wytworzona jest przez przedsiębiorstwa.

Pozostałe 30 proc. wypracowały inne podmioty, a także pochodzi z cła i podatków.

Przedsiębiorstwa zatrudniają także prawie 70 proc. osób pracujących w gospodarce narodowej. Nie uwzględniając zatrudnienia w jednostkach budżetowych obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, bo te dane nie są dostępne.

Bez firm nie ma dochodu narodowego, nie ma miejsc pracy, nie ma dochodów obywateli.  Bo, żeby zatrudniać w sektorze publicznym, potrzebne są wpływy do budżetu z podatków, których nie byłoby, gdyby nie firmy i zatrudnieni w nich pracownicy.

Jakimi kryteriami kieruje się Kapituła Konkursu przy wyborze laureatów?

Są trzy podstawowe kryteria, które musi spełniać firma. Być w porządku do Państwa, kontrahentów i partnerów oraz firma powinna mieć serce. Tak to nazwaliśmy 25 lat temu. Dzisiaj mówimy o społecznej odpowiedzialności biznesu. Kiedyś formą zgłoszenia był zeszyt konkursowy. Dziś firma powinna przedstawić ciekawą prezentację o sobie, która zachwyci Kapitułę Konkursu.

jakość zawsze się obroni

Czy zgodzi się Pan ze stwierdzeniem, że jakość zawsze się obroni?

Moje ulubione powiedzenie w tym zakresie to:

Nie jakość kosztuje, tylko jej brak.

Gdy potrzebujemy jakiegoś produktu, to przede wszystkim patrzymy na cenę i jakość. Jest to normalne konsumenckie podejście, gdyż nie chcemy wydać swoich pieniędzy w przysłowiowe błoto.

W dzisiejszych czasach trzeba uważać, ponieważ jest mnóstwo naciągaczy. Szczególnie na nieoficjalnych stronach internetowych, gdzie możemy znaleźć sklepy z pewnymi elementami. Oczywiście nie można generalizować i wrzucać wszystkich do jednego workaTrzeba wybierać rozsądnie i mądrze.

Dla przykładu posłużę się tutaj konkursem WIKTORIA – znak jakości przedsiębiorców. Zadano mi kiedyś pytanie, dlaczego jest on tak słabo reklamowany. Bo nie chodzi tutaj o reklamowanie konkursu. To przedsiębiorcy są reklamą tego konkursu. To oni decydują, czy chcą w nim brać udział, czy nie i mówią o tym innym. To potwierdza, że jakość zawsze się obroni.

jakość zawsze się obroni

KONTAKT

Redakcja

Business Intelligence

Wydawca

Marshal Academy Sp. z o.o

Zapisz się do newslettera

Headline

Never Miss A Story

Get our Weekly recap with the latest news, articles and resources.