Outsourcing IT – trendy, różnice, wsparcie

Rynek pracy przeżywa obecnie mocne turbulencje. Od 2014 roku będący rynkiem pracownika, drastycznie poddany jest zmianom spowodowanym przez pandemię. Przyjrzyjmy się najbardziej rozpowszechnionym modelom outsourcingu IT - Staff Augmentation oraz Project Outsourcing.

Wśród firm IT globalnie obserwujemy rosnące dążenie do redukcji kosztów i poprawy wydajności operacyjnej. Sukces realizacji projektów zależy często od zdolności do ukończenia ich na czas, w ramach budżetu i specyfikacji. Rozwijanie wewnętrznych zdolności firmy poprzez zatrudnienie dodatkowych osób na stałe może być kosztownym i ryzykownym przedsięwzięciem, dlatego przyjrzyjmy się najbardziej rozpowszechnionym modelom outsourcingu IT, jakimi są – Staff Augmentation oraz Project Outsourcing.

IT Staff Augmentation

Staff Augmentation jest elastyczną strategią outsourcingu, która umożliwia zatrudnianie specjalistów globalnie oraz bezpośrednie zarządzanie powiększonym zespołem. To Ty wybierasz spośród kandydatów, którzy spełniają Twoje wymagania, a także elastycznie zmniejszasz lub powiększasz swój zespół, kiedy tylko zajdzie taka potrzeba. Istnieje tutaj możliwość współpracy zdalnej.

Dostawcy usług informatycznych pomagają dodawać wykwalifikowane zasoby ludzkie do wewnętrznego zespołu programistów w perspektywie krótko- lub długoterminowej. Zasoby te są wykorzystywane bezpośrednio przez dostawcę, co eliminuje koszty i odpowiedzialność związane z nowymi zatrudnieniami. Dzięki temu zdalni programiści zatrudnieni za pośrednictwem firmy świadczącej usługę Staff Augmentation są dedykowani do konkretnego projektu w określonym momencie.

Korzyści:

  • Duża elastyczność liczebności zespołów – bez konieczności martwienia się o rekrutację oraz koszty zatrudnienia (wszelkie obowiązki administracyjne realizowane są przez dostawcę usług).
  • Dodatkowy personel współpracuje z zespołem wewnętrznym, zapewniając menedżerom bezpośredni nadzór nad tym, jak tymczasowi pracownicy integrują się i współpracują z Twoimi pracownikami.
  • Twoi pracownicy „etatowi” nie martwią się o bezpieczeństwo miejsc pracy ani nie odczują zagrożenia dodatkowymi osobami, ponieważ nowi członkowie zespołu pracują nad projektem tylko przez określony czas.
  • Model Staff Augmentation w dużej mierze naturalnie opiera się na pracy zdalnej, co znacznie ułatwia komunikację z zespołami stacjonującymi nawet w bardzo odległych lokalizacjach.
  • Dzięki Staff Augmentation możesz szybko uzupełnić luki umiejętności wewnętrznych talentami zewnętrznymi.
  • Model Staff Augmentation może również zaoszczędzić zasoby finansowe poprzez zmniejszenie stałych kosztów i wydatków związanych z zatrudnieniem i szkoleniem nowych pracowników.

Project Outsourcing

Project Outsourcing różni się od Staff Augmentation przede wszystkim w obszarze ryzyka i odpowiedzialności. Dzięki Staff Augmentation zachowasz bezpośrednią kontrolę nad zespołem (wraz z ryzykiem negatywnym), podczas gdy w przypadku outsourcingu zrealizujesz konkretny, wcześniej ustalony projekt, a ciężar ryzyka spoczywał będzie w głównej mierze na dostawcy usługi.

Zewnętrzny zespół będzie działał niezależnie od Twojej firmy i nie będzie bezpośrednio zaangażowany w wewnętrzne działania programistyczne, ani w żadne inne wewnętrzne prace.

Według najnowszych badań opublikowanych przez Computer Economics, firmy z Ameryki Północnej przeznaczają coraz więcej swoich budżetów na outsourcing (onshore, nearshore i offshore), przy czym średnie i większe firmy odnotowują największy wzrost w ciągu ostatnich kilku lat.

Korzyści:

  • Zmniejszenie kosztów to jedna z najistotniejszych korzyści płynących z outsourcingu projektów. W ankiecie przeprowadzonej przez Statistics Brain 44% ankietowanych amerykańskich firm stwierdziło, że głównym powodem wyboru modelu outsourcingu projektów była redukcja wydatków.
  • Uzyskanie dostępu do pracowników o rzadkich, poszukiwanych umiejętnościach technicznych.
  • Przenosząc część pracy związanej z kodowaniem do zewnętrznego zespołu, menedżerowie zyskują większą elastyczność w zarządzaniu zasobami wewnętrznymi.

Zmiany na rynku pracy

Rynek pracy przeżywa obecnie mocne turbulencje. Od 2014 roku będący rynkiem pracownika, drastycznie poddany jest zmianom spowodowanym przez pandemię.

Biorąc pod uwagę doświadczenie specjalistów technicznych z branży IT, z pewnością sytuacja związana z Covid-19 spotęguje wartość, jaką niesie ze sobą doświadczenie. Zweryfikowane zostaną faktyczne umiejętności kandydatów IT, stąd zdecydowanie wzrośnie zapotrzebowanie na stanowiska seniorskie.

Dodatkowym ciekawym aspektem jest rozwój pracy zdalnej. Znaczna część firm umiejętnie zaadaptowała się do nowych, nagłych realiów. Pełne przejście na pracę zdalną firm z branży technologicznej pokazało nam coś niezwykle ciekawego, a mianowicie sposoby na obniżenie kosztów stałych związanych z wynajmem biura czy brak konieczności stałego nadzoru nad pracownikami.

Pomimo wątpliwości co do efektywności pracy zdalnej – według badań przeprowadzonych przez WORKWILL, po 12 tygodniach od kiedy firmy IT rozpoczęły pełną pracę zdalną, ponad połowa respondentów stwierdziła, że pracuje tak samo lub bardziej efektywnie, niż pracując bezpośrednio z biura, 19 proc. nie zauważyło różnicy, a 30 proc. uznało, że ich wydajność wzrosła.

Jak wybrać najlepiej?

Wybór odpowiedniego modelu wsparcia w zakresie zwiększenia możliwości programistycznych Twojej firmy jest złożonym procesem. Należy wziąć pod uwagę różne zmienne, takie jak budżet informatyczny, wymagania HR wynikające z przewidywanego wzrostu lub kurczenia się działalności, umiejętności techniczne dostępne wśród obecnych pracowników, bezpieczeństwo i terminy realizacji projektu.

Biorąc pod uwagę, iż większość firm świetnie poradziła sobie z płynnym przejściem na pełną pracę zdalną, możliwości jakie daje rozbudowa zespołu o zewnętrznych pracowników stają się jeszcze bardziej pożądane.

Warto jednak poświęcić chwilę na “rekrutację” doświadczonego dostawcy IT, który pomoże Ci sprostać obecnym wyzwaniom związanym z zatrudnieniem, a jednocześnie na bieżąco będzie konsultował kolejne etapy realizacji projektu, co przełoży się na maksymalizację efektywności oraz oszczędność budżetu firmy i Twojego czasu.

Artykuł autorstwa:

Gabriela Zalejska-Trzepla, CEO firmy świadczącej usługi w zakresie HR i rekrutacji dla branży IT – WORKWILL

KONTAKT

Redakcja

Business Intelligence

Wydawca

Marshal Academy Sp. z o.o

Zapisz się do newslettera

Headline

Never Miss A Story

Get our Weekly recap with the latest news, articles and resources.