Bezpieczne i zrównoważone środowisko pracy

środowisko pracy
Jak stworzyć przyjazne środowisko pracy? Jakie są kluczowe aspekty działania firmy? „Przewodnik CSR po bezpiecznym i zrównoważonym środowisku pracy" porządkuje najważniejsze zasady, którymi kieruje się większość szanujących się firm.

Przeglądając portale informacyjne, ostatnio bardzo często spotykam się ze sformułowaniami „świadomy rozwój”, „zrównoważone środowisko pracy”, „firma odpowiedzialna społecznie”, „nowatorski rozwój praktyki biznesu”. Określenia te stają się powszechnym lepem na muchy, który przyciąga zainteresowanych, jednak nie łączą się w żadną spójną całość. Wyrwane z kontekstu frazesy są otoczone chmurką wiedzy, z której trzeba wybierać konkrety jak grzybki z barszczu. Szkoda – bo temat jest niezwykle ciekawy, brak tylko konkretnego źródła, w którym byłby jasno omówiony. Zapoznając się z materiałami udostępnionymi przez Cecylię Połuboczek, Prezes Zarządu Oddziału Warszawa Wola Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, z uwagą przeczytałam polecany materiał. Lektura bardzo miło mnie zaskoczyła.

Przewodnik CSR po bezpiecznym i zrównoważonym środowisku pracy

To bardzo ciekawy i przystępnie napisany tekst, opracowany przez Zespół ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw – organ pomocniczy Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Lektura ta zawiera kompendium wiedzy oraz konkretne wskazówki. Pokazują one, jakie działania przedsiębiorcy powinni podejmować w takich obszarach jak: zatrudnienie i stosunki pracy, ochrona socjalna, szkolenia, a także bezpieczeństwo i higiena pracy. Wszystko po to, aby wzmacniać środowisko pracy i rozwijać odpowiedzialne polityki pracownicze. Przewodnik wyjaśnia i konkretyzuje zagadnienia, na które należy zwrócić szczególną uwagę. Podaje przykłady rozwiązań i zachęca do podejmowania szeroko rozumianych działań budujących relację pracownik – firma oraz jednostka – zespół.

środowisko pracy

Kluczowe aspekty działania firmy

Całość materiału odnosi się do kluczowych aspektów działania firmy. Nawiązuje również do normy PN-ISO 26000 w zakresie tematyki związanej z bezpieczeństwem i higieną pracy. Problematyka dotyczy świadomości oraz odpowiedzialności społecznej dla trzech kluczowych obszarów:

  • ładu organizacyjnego – czyli systemu służącego do wdrażania i podejmowania decyzji skierowanych na realizację konkretnego celu;
  • praw człowieka – czyli zbioru wszystkich przepisów regulujących stosunki prawne w firmie oraz przestrzeganie standardów wychodzących poza ramy prawne;
  • praktyk z zakresu pracy – to jest działań mających na celu wspieranie, rozwijanie oraz docenianie pracownika w firmie.

Każdy z ww. obszarów został przeanalizowany i omówiony z uwzględnieniem najistotniejszych zagadnień z danego działu. Tym sposobem powstała pewnego rodzaju lista, która ułatwia zainteresowanym poruszanie się w tym obszarze.

Zrównoważone środowisko pracy

Szczególnie zostały wyeksponowane zagadnienia związane z minimalizowaniem negatywnych konsekwencji własnej działalności. Publikacja kładzie także duży nacisk na rozwój jednostki, czyli świadome inwestowanie w pracownika, i szkolenia w miejscu pracy. Wypunktowane zostały korzyści, które pojawiają się w sytuacji, kiedy pracodawca i pracownik znajdują wspólny punkt odniesienia i zaczynają współdziałać ze sobą dla dobra firmy. Pojawia się temat szkoleń twardych, miękkich, webinarów, mentoringu, cross-mentoringu i coachingu oraz samokształcenia pracowników. Metody te obecne już od jakiegoś czasu na rynku pracy są coraz bardziej popularne ze względu na ogromną efektywność oraz obopólną korzyść.

Szkolenia pozwalają podnieść wiedzę, ale również poprawiają odczucia psychologiczne pracownika, wzmacniają jego poczucie wartości oraz pozwalają na rozwój zawodowy. Są też czynnikiem wiążącym pracownika z firmą.

Dobrze zaplanowany system szkoleń pracowników pozwala na znaczne poprawienie wyników działalności firmy na każdym polu. Wzrost świadomości wśród pracowników przekłada się na zmniejszenie wypadkowości, absencji i rotacji podwładnych w zakładzie. Stałe pogłębianie wiedzy daje lepszą możliwość współpracy na poszczególnych szczeblach firmy.

środowisko pracy

Przewodnik CSR po bezpiecznym i zrównoważonym środowisku pracy” porządkuje najważniejsze zasady, którymi kieruje się (w mniejszym lub większym stopniu) większość szanujących się firm. Zebranie informacji, ujednolicenie i ukierunkowanie działań jest planem ramowym do określenia celu dla zainteresowanych. Ponadto jest doskonałą bazą wiedzy dla poczatkujących w tej dziedzinie. Uważam, że publikacja ta jest bardzo pomocnym materiałem i daje konkretne podstawy do wprowadzenia świadomych zmian w działalności firmy.


BHP

Barbara Stangret

Absolwentka  Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej na  Politechniki Krakowskiej oraz Międzywydziałowych Studiów Podyplomowych na kierunku Ochrona Środowiska & Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. 

Członek OSPS BHP  Warszawa Wola. 

Stanowcza  i konkretna zwolenniczka praktycznego BHP. Zna realne problemy związane z zagrożeniami w zakładach produkcyjnych. Bardzo sprawnie porusza się w tematach modyfikowania  procedur  BHP.

Portal biznesowy portal dla biznesu portal ludzi biznesu

KONTAKT

Redakcja

Business Intelligence

Wydawca

Marshal Academy Sp. z o.o

Zapisz się do newslettera

Headline

Never Miss A Story

Get our Weekly recap with the latest news, articles and resources.