Edukacja ekspedycyjna i jej początki w Polsce

najlepsza edukacja ekspedycyjna
W Polsce otwiera się pierwsza ekspedycyjna szkoła podstawowa. Mieścić się będzie w Krakowie. Czym są szkoły ekspedycyjne? Jakie są różnice między szkołami ekspedycyjnymi a tradycyjnymi szkołami podstawowymi? Dlaczego warto zapisać dziecko do dwujęzycznej szkoły ekspedycyjnej?

Historia edukacji ekspedycyjnej sięga początków XX wieku. W latach 1920-1950 Kurt Hahn, praojciec edukacji ekspedycyjnej, założył w Niemczech i Szkocji pierwsze szkoły. Łączyły one edukację projektową z wychowaniem charakteru, rozwojem indywidualnych talentów uczniów i pracą na rzecz społeczeństwa. Obecnie istnieje ponad 1000 szkół ekspedycyjnych w Stanach Zjednoczonych oraz około 10 w Anglii. W Polsce otwiera się pierwsza ekspedycyjna szkoła podstawowa. Mieścić się będzie w Krakowie. Czym są szkoły ekspedycyjne? Jakie są różnice między szkołami ekspedycyjnymi a tradycyjnymi szkołami podstawowymi? Dlaczego warto zapisać dziecko do dwujęzycznej szkoły ekspedycyjnej?

Czym jest edukacja ekspedycyjna?

Szkoły ekspedycyjne są alternatywną formą edukacji, której głównym celem jest integrowanie nauki z praktyką. Odbywa się to poprzez organizację różnorodnych wypraw ekspedycyjnych oraz projektów badawczych. Charakteryzują się one silnym naciskiem na doświadczanie, eksplorację i praktyczne działanie w realnym środowisku.

Szkoły te kładą duży nacisk na edukację projektową, rozwój charakteru i umiejętności społeczne, samodzielność oraz pracę w zespole. Wszystko poprzez wspólne przeżycia i tworzenie silnie zintegrowanej społeczności, wspierającej się nawzajem.

Edukacja ekspedycyjna daje uczniom możliwość lepszego zrozumienia świata poprzez bezpośredni kontakt z nim. Kształtuje umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w rzeczywistości. W tych szkołach kluczowym jest uczenie się przez doświadczenie, stawianie hipotez oraz zadawanie pytań.  

Szkoły ekspedycyjne mogą mieć różne formy organizacyjne. Mogą to być szkoły publiczne, jak większość szkół ekspedycyjnych w Stanach Zjednoczonych lub np. prywatne inicjatywy edukacyjne, takie jak Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Compass w Krakowie.

Jakie są różnice między tradycyjnymi szkołami podstawowymi a szkołami ekspedycyjnymi?

Istnieje kilka istotnych obszarów, w których szkoły ekspedycyjne różnią się od szkół publicznych. Oto one:

Metody nauczania: W tradycyjnych szkołach podstawowych nauczanie opiera się głównie na lekcjach w klasach. Tam nauczyciele przekazują wiedzę teoretyczną, a uczniowie wykonują zadania domowe i prace klasowe. Natomiast w szkołach ekspedycyjnych stosuje się aktywne metody nauczania projektowego. Pozwalają one na indywidualne podejście do ucznia, obejmują projekty badawcze, warsztaty praktyczne i wyjścia terenowe.

Znaczenie praktyki: W szkołach ekspedycyjnych dużo uwagi poświęca się praktycznemu doświadczeniu, eksploracji i bezpośredniemu kontaktowi z otoczeniem. Uczniowie często uczą się poprzez działania praktyczne, co pomaga im lepiej zrozumieć i przyswoić wiedzę.

Rola nauczyciela: W tradycyjnych szkołach podstawowych nauczyciel pełni głównie rolę dydaktyka, który przekazuje wiedzę. 

W szkołach ekspedycyjnych nauczyciele często pełnią rolę przewodników, mentorów i współuczestników, którzy wspierają uczniów w ich odkrywczych doświadczeniach.

Kształtowanie umiejętności społecznych: Edukacja ekspedycyjna kładzie duży nacisk na rozwój umiejętności społecznych. Zaliczamy do nich komunikację, współpracę w zespole, rozwiązywanie problemów oraz samodzielność. Większość z nich to kompetencje przyszłości. 

Środowisko nauki: Szkoły ekspedycyjne, oprócz murów szkoły, wykorzystują różnorodne środowiska, takie jak infrastruktura miejska, parki czy las, jako miejsca nauki.

Te różnice sprawiają, że szkoły ekspedycyjne oferują alternatywną formę nauki, która może lepiej odpowiadać potrzebom uczniów w łączeniu wiedzy teoretycznej, otrzymanej w szkole, z jej praktycznym doświadczaniem i zastosowaniem w życiu. 

Dlaczego warto zapisać dziecko do dwujęzycznej szkoły ekspedycyjnej?

Zapisanie dziecka do dwujęzycznej szkoły ekspedycyjnej może przynieść wiele korzyści zarówno w zakresie rozwoju językowego, jak i ogólnego rozwoju osobistego. 

Taka szkoła umożliwia dzieciom naukę w dwóch językach jednocześnie, co może znacząco zwiększyć ich umiejętności komunikacyjne. Dzieci uczą się nie tylko mówić i rozumieć obce języki, ale także mogą korzystać z nich w praktycznych sytuacjach. Na przykład podczas ekspedycji i wypraw terenowych.

Uczęszczając do dwujęzycznej szkoły ekspedycyjnej, rozwijają jednakowo umiejętności językowe oraz umiejętności społeczne. Kreatywne myślenie, samodzielność oraz odporność na stres i adaptację do zmieniających się sytuacji.

edukacja ekspedycyjna compass szkoła dwujęzyczna kraków
Założycielki szkoły Compass

Dzieci w tych szkołach mają możliwość lepszego zrozumienia różnorodności kulturowej oraz poszerzenia swojej świadomości globalnej, co staje się coraz bardziej istotne w dzisiejszym świecie.

Współczesne społeczeństwo coraz bardziej docenia osoby o wielojęzyczności i umiejętnościach globalnych. Szkoła łącząca nauczanie dwujęzyczne z edukacją ekspedycyjną stanowi unikalną i ekscytującą ofertę edukacyjną, która przyczyni się do wszechstronnego rozwoju dziecka oraz przygotuje je do życia w nowoczesnym społeczeństwie.

Artykuł inspirowany marką

Czytaj więcej

KONTAKT

Redakcja

Business Intelligence

Wydawca

Marshal Academy Sp. z o.o

Zapisz się do newslettera

Headline

Never Miss A Story

Get our Weekly recap with the latest news, articles and resources.