Praca w dobie koronawirusa – dlaczego pracujemy więcej?

dlaczego pracujemy więcej?
Zastosowanie nowych form teleinformatycznych zmienia dotychczasowe sposoby organizacji życia i pracy. Pracujemy więcej online z lęku przed utratą pracy? Czy może z poczucia pustki, że nie mamy, co ze sobą zrobić?

Środowisko zewnętrzne ma ogromny wpływ na to, co się z nami dzieje, czy jesteśmy w stanie żyć jak dawniej, czy nie? Pandemia związana z COVID-19 poczyniła ogromne zmiany w nas, uaktywniły się stare lęki, myśli natrętne, zatrzymane negatywne emocje. Pandemia stała się swoistym spustem, aby wystrzelić wszystko to, co w nas zalegało i zalega, dotyczy to przede wszystkim naszej pracy i lęku o nią.  Zastosowanie nowych form teleinformatycznych zmienia dotychczasowe sposoby organizacji życia i pracy oraz umożliwia decentralizację struktur przedsiębiorstw. Praca zdalna ma coraz szersze zastosowanie na całym świecie. Dlaczego zaczynając pracować zdalnie zaczęliśmy pracować więcej. Powstają zatem pytania. Pracujemy więcej online z lęku przed utratą pracy? Czy może z poczucia pustki, że nie mamy, co ze sobą zrobić? Przyjrzyjmy się temu bliżej.

Umiejętność dopasowania się do zmian

Większość z nas obawia się obniżek wynagrodzeń lub zmiany zasad zatrudnienia u obecnego pracodawcy w związku z pojawieniem się koronawirusa. Ważne jest, abyśmy byli świadomi, że pracujemy więcej i tego wszystkiego, co się z nami dzieje, dlaczego to robimy, dla kogo i po co? Znacząca część osób boi się perspektywy utraty obecnej pracy oraz tego, że w dobie koronawirusa będzie im trudniej znaleźć nowe miejsce zatrudnienia, niż wcześniej. Dlatego świadome osoby obecnie pracujące wyrażają gotowość do przekwalifikowania się w związku z sytuacją gospodarczą.

Obecna sytuacja jest odzwierciedleniem nastroju niepewności, panującego wśród pracowników i kandydatów do pracy w okresie silnego rozwoju pandemii koronawirusa. Jednocześnie jednak ta sytuacja daje sporą nadzieję na przyszłość, pokazując gotowość ludzi na zmianę ścieżki zawodowej i przyjęcie nowych wyzwań w karierze. Ta postawa może odgrywać bardzo ważną rolę w okresie odmrażania gospodarki i wychodzenia wielu firm z turbulencji, w które wpędził je koronawirus.

Nauka pracy zdalnej

Bardzo ważnym atutem pracodawcy w najbliższym czasie będzie opinia stabilnej firmy, odpornej na zmiany zachodzące w całej gospodarce. Praca online stała się dzisiaj już normą, a nie bonusem dla pracownika. Budzi ona jednak czasem obawy, że pracownicy nie będą pracować tak wydajnie, co pracując stacjonarnie.  Pomimo obaw, bez wątpienia wypromowanie tej formy pracy w Polsce jest pozytywnym aspektem pandemii. Warto zauważyć, że praca zdalna wymieniana jest wśród pracowników i kandydatów do pracy jako jeden z czynników wpływających na ich satysfakcję z pracy oraz pozytywne postrzeganie pracodawcy, jako nowoczesnego i ufającego swoim pracownikom.  Pracować zdalnie musimy się nauczyć. Bardzo często pracujemy ponad swoje siły, za dużo, za szybko i zbyt intensywnie. Tylko po co? Żeby zaistnieć w pełni, jako kompetentny pracownik przed naszym pracodawcą? Czy może problem leży jedynie w samym pracodawcy, który poprzez pracę zdalną „traci bezpośrednią kontrolę” nad pracownikiem? Czy to może ograniczenie kierownika, który boi się wyjść poza schemat i nie potrafi uwierzyć w samodyscyplinę i odpowiedzialność zespołu w warunkach home office?

Bardzo ważnym atutem pracodawcy w najbliższym czasie będzie opinia stabilnej firmy, odpornej na zmiany zachodzące w całej gospodarce.

Istotą pracy zdalnej jest zatrudnianie pracowników, którzy poprzez elastyczne kształtowanie zakresu obowiązków i czasu pracy wykonują swoje zadania służbowe w miejscu ich przebywania zamiast w siedzibie firmy. Jest to możliwe dzięki wzrostowi znaczenia informacji oraz postępowi w zakresie telekomunikacji i informatyki umożliwiającym w tani i prosty sposób przesyłanie dóbr niematerialnych na dowolne odległości. Praca zdalna jest jednym z głównych elementów tworzących społeczeństwo informacyjne, zaś określenie i dokładna analiza przesłanek natury ogólnej, jak i technicznej jest niezbędne przy określaniu kierunku rozwoju i możliwości zastosowania jej w firmie. Niektóre zadania doskonale nadają się do pracy zdalnej, inne zaś nie. Praca wykonywana w formie pracy zdalnej możliwa jest jedynie w wybranych zawodach i specjalnościach, w których obrębie zadania do wykonania można jasno sprecyzować bez częstych i nieplanowanych konsultacji z kierownictwem bezpośrednio w siedzibie firmy.

Praca online nie dla każdego

Podobnie jak w wielu tradycyjnych rodzajach pracy istnieją kandydaci mniej lub bardziej odpowiadający danemu stanowisku, tak i w przypadku pracy zdalnej – niektórzy ludzie skuteczniej działają jako pracownicy zdalni, inni zupełnie się nie nadają do takiego stylu pracy. Istnieją czynniki psychologiczne, gama predyspozycji, które gwarantują pracownikowi zdalnemu wysoką wydajność i skuteczność w działaniu.

Obecne czasy można nazwać „dobą hedonizmu i osiągnięć”. Praca i wynikające z niej benefity powoli stają się wartością samą w sobie.

Istnieje ciche przyzwolenie na spędzanie długich godzin w pracy, obecnie online jest to wręcz życzone i początkowo może taka praca dawać wymierne efekty, jednak w zbyt dużym nasileniu prowadzą do poważnych szkód i ciężkiego uzależnienia, jakim jest pracoholizm.

Praca zdalna daje przede wszystkim duże możliwości rozwoju i samorealizacji każdemu z nas, nawet dla kobiet w ciąży i młodych matek, które dzięki elastyczności czasu i miejsca pracy mają szansę skutecznie godzić życie rodzinne ze spełnieniem zawodowym. Praca zdalna pozwala na kształtowanie swojej pracy bardziej indywidualnie, w zgodzie z obowiązkami domowymi. Dlatego też mamy nadzieję, że długotrwałym skutkiem pandemii koronawirusa będzie zmiana nastawienia do tej formy pracy, która nie będzie jedynie trendem czy koniecznością wymuszoną sytuacją epidemiologiczną w kraju, ale faktycznie pracą przyszłości, która będzie kształtowała strategiczne decyzje pracodawców.

Marlena Ewa Kazoń, Psychoterapeuta par i rodzin

www.marlenakazon.pl

KONTAKT

Redakcja

Business Intelligence

Wydawca

Marshal Academy Sp. z o.o

Zapisz się do newslettera

Headline

Never Miss A Story

Get our Weekly recap with the latest news, articles and resources.