Jak cele zrównoważonego rozwoju wpłyną na biznesy przyszłości?

biznesy przyszłości
Digitalizacja i cyfrowa era to zadania stawiane przed UE w Agendzie 2030 i Cyfrowym Kompasie Dekady. W jaki sposób zrównoważony rozwój może wpłynąć na biznesy przyszłości?

Agenda 2030 jak również Cyfrowy Kompas Dekady stawiają przed Unią Europejską zadania do wykonania i zmodernizowania systemów oraz schematów w stronę digitalizacji i cyfrowej ery. Wszystko po to, by uratować naszą planetę i poprawić zarówno relacje biznesowe jak i interpersonalne. Świat ma być bezpieczny, wolny od nierówności, ekologicznie i zdrowo funkcjonujący dla człowieka i środowiska. Jakie cele stawia nam Agenda 2030 oraz Cyfrowy Kompas Dekady? Jak cele zrównoważonego rozwoju wpłyną na biznesy przyszłości? Czy transformacja sektora administracji będzie wpływać na biznesy przyszłości?

Jakie cele stawia nam Agenda 2030 oraz Cyfrowy Kompas Dekady?

Zarówno Europa, a razem z nią Polska stoją przed bardzo poważnym wyzwaniem. Chodzi o nawiązywanie otwartej współpracy wewnętrznej i zewnętrznej do budowania cyfrowej przestrzeni zdolności i modyfikacji branżowej oraz administracyjnej.

Cele zrównoważonego rozwoju firm mają za zadanie przekierować globalny przepływ inwestycji publicznych i prywatnych. Pozwoli im to na uzyskanie mocnej pozycji w stosunku do konkurencji oraz nawiąże współpracę i kooperację nad wspólnymi celami dla dobra naszej ludzkości i planety. Wspólna troska o firmy, pracowników i klientów stworzy płynność oraz ułatwi adaptację w cyfrowym kompasie dekady.

Wspólne działania międzynarodowe w Polsce podjęte przez Komisję Europejską pomogą nadrobić opóźnienie transformacji cyfrowej w Europie.

Najważniejsze wyzwania zawarte w Agendzie 2030 to 17 celów do zachowania równowagi ekosystemu i społecznych relacji. Są one kluczowe, pozwalające na zatrzymanie głodu, ubóstwa, nierówności i zmian klimatycznych oraz wielu innych ważnych wyzwań.  Odważne działania i odpowiednia reorganizacja liderów pozwoli na przezwyciężenie warte poświęcenia inicjatywy do uzyskania lepszego, sprawiedliwszego i bardziej ekologicznego świata.

biznesy przyszłości

Jak cele zrównoważonego rozwoju wpłyną na biznesy przyszłości? 

Biznesy przyszłości będą zależeć przede wszystkim od właściwego prosperowania świata przy zastosowaniu 17 wizji naprawy i doskonalenia. Po pierwsze występujący nadal w niektórych częściach świata, wymagający wdrożenia nowych rozwiązań pomocy społecznej cel to eliminacja bezdomności. Po drugie należy rozwiązać problem głodu, który powinien zostać wyeliminowany, zapewniając dostatniość pożywienia dla każdego człowieka. Następnym w kolejności jest cel zdrowego stylu życia dla każdego bez względu na wiek. Po czwarte ważne jest zapewnienie odpowiedniego poziomu edukacji i możliwości rozwoju osobistego. Kolejne dotyczą równości płci, czystej wody w każdym ujęciu, zastosowaniu energii odnawialnej i pozyskiwania jej czystych źródeł. Nie może zabraknąć skoncentrowanej pracy i rozwoju ekonomicznego, innowacyjnych rozwiązań w przemyśle i infrastrukturze. Konieczne będzie również stworzenie warunków pracy i ułatwienia egzystencji dla osób z dysfunkcyjnych motorycznie oraz wzrost przestrzeni wielorodzinnego zabudowania. Wśród 17 wizji znajdą się również:

  • odpowiedzialne i świadome zużycie i produkcja, 
  • opanowanie globalnego ocieplenia klimatu, 
  • ochrona środowiska na lądzie i pod wodą, 
  • dążenie do pokoju i sprawiedliwości na świecie, 
  • współpraca i realizacja wytyczonych celów.

Wyedukowane cyfrowo społeczeństwo i wysoko wykwalifikowani pracownicy w dziedzinach komunikacji spełniać będą potrzeby dnia codziennego, oszczędzając czas.

Czy transformacja sektora administracji będzie wpływać na biznesy przyszłości?

Cyfryzacja państw Europy wytycza osiągnięcie tych celów do 2030 roku. Komisja Europejska określiła priorytety, które stanowić będą pewnego rodzaju „deklarację” praw i zasad w dekadzie cyfrowej. Ważne postanowienia jak ochrona praw człowieka, wsparcie demokracji, bezpieczne i „czyste” otoczenie internetowe, wolne od niepożądanych treści, bezpieczeństwo nieletnich i osób starszych w przestrzeni wirtualnej powinny zostać spełnione. 

Technologia ma na celu łączyć społeczność, a nie stwarzać barier i niezdrową konkurencję. Ma pomóc w kontroli własnych danych oraz nabywaniu świadomości oszczędności energii dla dobra planety. Transformacja cyfrowa dla obywateli UE oparta jest na wspieraniu solidarności, poszanowaniu drugiego człowieka i otwarciu na integrację. 

biznesy przyszłości

Promocja cyfrowej przyszłości w sieci dla podmiotów administracyjnych jest ważnym zwrotem. Komunikacja online przedsiębiorców z administracją publiczną to konieczność i duże ułatwienie. W Polsce ten sektor jest jednak słabo rozwinięty. Z informacji zamieszczanych na stronach internetowych organów administracji publicznej korzysta zaledwie 27% obywateli, zajmując dalekie miejsce zaraz za Rumunią, Włochami czy Bułgarią. Kraje takie jak Łotwa 68%, Estonia 67% czy Dania 89% lub Finlandia 85% posiadają bardzo wysoki wskaźnik używalności informacji organów państwowych. Dlatego Polska ma dużo pracy nad dorównaniem dostępności i komunikacji drogą online. Wspólne działania międzynarodowe podjęte przez Komisję Europejską pomogą nadrobić opóźnienie transformacji cyfrowej w Europie.

Transformacja sektora administracji państwowej w Polsce jest przyszłością konieczną.

Na jakich działaniach koncentruje się UE w kontekście biznesów przyszłości?

Inwestycje, jakie mają szanse na rozwój i powodzenie przedsiębiorstw, obejmują obszary związane z niskim poborem mocy, doskonaleniem umiejętności cyfrowych poprzez centra innowacji cyfrowej, łączność 5G, rozwój komunikacji kwantowej oraz technologię blockchain. Wykorzystanie sztucznej inteligencji do monitorowania bezpieczeństwa i wykrywania cyberprzestępczości w kraju i w unijnej komunikacji będzie stanowić ważny punkt działań cyfryzacji.

Unia Europejska koncentruje się w swych działaniach cyfrowych szczególnie na potrzebach człowieka, przestrzegania standardów i norm unijnych. Globalne rozwiązania poprzez unijne łańcuchy dostarczania nowych rozwiązań cyfrowych kierują się w stronę zapewnienia bezpieczeństwa i należytej komunikacji międzynarodowej. Priorytetami są 6G, technologie kwantowe oraz umiejętne i trwałe zastosowanie technologii w zwalczaniu zmian klimatycznych i ochrony środowiska.


Artykuł biznesowy autorstwa Edyta Al-Jindi

portal biznesowy

KONTAKT

Redakcja

Business Intelligence

Wydawca

Marshal Academy Sp. z o.o

Zapisz się do newslettera

Headline

Never Miss A Story

Get our Weekly recap with the latest news, articles and resources.