Rekrutacja i zatrudnienie obywatela Ukrainy 2022

zatrudnienie obywatela Ukrainy
Jak dziś wygląda zatrudnienie obywatela Ukrainy? Czy zmienił się proces rekrutacji? Jakie zmiany wprowadza Specustawa? | Odpowiedzi udzielają eksperci z HRappka

Obywatele Ukrainy już od dawna byli najliczniejszą grupą cudzoziemców pracujących w Polsce. Pracodawcy, którzy chcieli zatrudnić pracowników z tego kraju, nie musieli przechodzić przez długotrwałą procedurę uzyskiwania zezwolenia na pracę. Na rynku pracy wiele zmieniła wojna w Ukrainie, która wybuchła 24 lutego 2022 roku. Jakie zmiany wprowadziła Specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy? Jak dziś wygląda zatrudnienie obywatela Ukrainy? Czy warto korzystać z pomocy systemów finansowo-księgowych? Odpowiedzi udzielają eksperci z HRappka.pl

Zatrudnienie obywatela Ukrainy wg Specustawy

Dotychczas wystarczyło złożenie przez pracodawcę oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do powiatowego urzędu pracy. Wydawane jest ono maksymalnie po 7 dniach i daje możliwość pracy do 24 miesięcy. Aktualnie do Polski uciekło już 2,393 mln obywateli Ukrainy, którym natychmiast zaczęliśmy doraźnie pomagać. Oczywiste jednak było, że rząd polski musi szybko ułatwić dostęp do rynku pracy dla uciekających przed wojną. Wszystko po to, aby mogli oni zacząć budować w Polsce samodzielne życie.

12 marca 2022 w życie weszła ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy (Specustawa) w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa. Wciąż trwają prace nad kolejnymi nowelizacjami, jednak na ten moment już sporo wiadomo w zakresie legalizacji pobytu i pracy.

Najważniejsze wytyczne wynikające z ustawy:

 • dotyczy ona obywateli Ukrainy oraz ich współmałżonków, którzy nie posiadają obywatelstwa ukraińskiego;
 • jeżeli obywatele Ukrainy przybyli do Polski po 24 lutego 2022 roku automatycznie otrzymują legalny pobyt na 18 miesięcy (liczone od 24 lutego). Nawet gdy granicę przekroczyli na podstawie innych dokumentów niż ważny paszport;
 • wprowadzono szybką procedurę uzyskiwania numeru PESEL, który wyrobić można w każdym urzędzie gminy,
 • każdy obywatel Ukrainy może zostać zatrudniony na podstawie Powiadomienia o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy (zniesienie obowiązku posiadania zezwolenia na pracę);
 • Ukraińcy, którzy przebywali w Polsce przed 24 lutym i ważność ich zezwoleń na pobyt kończy się po tej dacie, otrzymują przedłużenie legalności pobytu. Biometria i wiza Schengen o 18 miesięcy, natomiast zezwolenie na pobyt czasowy i wiza krajowa do 31 grudnia 2022 roku.

Powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy

To prawdziwa rewolucja w obszarze legalizacji pracy cudzoziemców. Do tej pory, pracodawcy zawsze musieli składać wnioski o legalizację pracy. Następnie oczekiwać na rozpatrzenie decyzji i wpis np. do ewidencji oświadczeń. Powiadomienie natomiast jest jedynie obowiązkiem informacyjnym. Co oznacza to w praktyce?

Każdy pracodawca może zatrudnić obywatela Ukrainy (niezależnie od tego, kiedy wjechał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) bez wnioskowania o zezwolenie. Należy tylko zawrzeć umowę (w języku zrozumiałym dla pracownika) oraz w terminie 14 dni od podjęcia pracy, zgłosić ten fakt do powiatowego urzędu pracy. Zgłoszenia przyjmowane są elektronicznie na stronie www.praca.gov.pl.

Możemy śmiało wysunąć wniosek, że tak uproszona ścieżka legalizacji pracy obywateli Ukrainy spowoduje masowe uruchomienie rekrutacji w całej Polsce.

zatrudnienie obywatela Ukrainy

Jak rekrutować obywateli Ukrainy?

Osoby uciekające z Ukrainy bardzo często nie mówią w języku polskim. Stanowi to barierę w komunikacji już na etapie rekrutacji. Nawet jeśli przyszła praca nie wymaga płynnego języka polskiego lub pracodawcy planują uruchomić kursy językowe, to pojawia się trudność w wyszukaniu odpowiednich pracowników. Z pomocą przychodzą przeróżne portale pracy.

Gdzie warto szukać? Dobrze jest sprawdzić, czy w naszym regionie nie funkcjonuje dedykowana strona internetowa w języku ukraińskim. Przykładem takiej inicjatywy jest www.praca-lublin-ukraina.pl. Obywatele Ukrainy mogą tam zlokalizować pracodawców oferujących pracę na Lubelszczyźnie, jednocześnie korzystając z pomocy wolontariuszy, którzy kojarzą ze sobą pracodawców i potencjalnych pracowników.

Inne portale, na których warto publikować oraz szukać ofert to:

Ogłoszenie o pracę – jak napisać?

Przede wszystkim uwzględniając jak największą liczbę istotnych informacji, takich jak widełki finansowe, czas pracy, rodzaj umowy, godziny pracy, miejsce pracy, sposób pracy (np. zdalny, hybrydowy), wymagania i oczekiwania, ewentualne benefity, dodatki, kursy językowe, pomoc mieszkaniowa.

Dużym plusem jest napisanie ogłoszenia rekrutacyjnego w języku ukraińskim. Nawet osoby posługujące się językiem polskim to docenią.

Великим плюсом є написання оголошення про прийом на роботу українською мовою. Навіть люди, які розмовляють польською, це оцінять.

Następne kroki po zakończeniu procesu rekrutacji

Z obywatelem Ukrainy należy podpisać umowę w zrozumiałym dla niego języku. Nie musi być to język ukraiński czy polski. Równie dobrze może być to język angielski, jeżeli obie strony takim się porozumiewają.

Zasady zatrudnienia Ukraińców są takie same jak zasady zatrudnienia obywateli Polski.

Wynagrodzenie za pracę nie może być niższe niż 3010 zł brutto za cały etat lub 19,70 brutto za godzinę (umowa cywilnoprawna).

Wzory umów polsko-ukraińskich do pobrania tutaj: umowa o pracę i umowa zlecenie.

Podpisanie umowy to dopiero początek drogi pracownika w nowej organizacji. Niezwykle ważne jest zadbanie o pracownika podczas pierwszych dni pracy. Onboarding cudzoziemca jest jeszcze istotniejszy w przypadku cudzoziemców, którzy adaptują się nie tylko do nowej pracy, ale również nowej rzeczywistości i kultury.

Sprawne wprowadzenie pracownika do firmy to nie tylko zwiększenie szansy na jego pozostanie oraz szybkie rozpoczęcie wykonywania obowiązków. To również sposób na obniżenie stresu i zwiększenie komfortu psychicznego, a to zaprocentuje na przyszłość.

O czym pamiętać w procesie onboardingu? Wyznaczenie buddiego, czyli osoby, która odpowiedzialna będzie za wdrożenie pracownika do pracy i pomoc z każdą sprawą, to początek sukcesu. Określenie jasnych oczekiwań i obowiązków, przedstawienie zespołu, wspólny obiad czy wyjście, kursy językowe – pomysłów jest wiele, a każdy z nich opiera się na indywidualnym traktowaniu każdego nowego pracownika.

System do rekrutacji i zatrudnienie obywatela Ukrainy i nie tylko

System, który automatyzuje proces rekrutacji, tłumaczy formularze aplikacyjne na inne języki i pilnuje dat ważności dokumentów legalizacyjnych, to najlepsze rozwiązanie nie tylko dla agencji pracy. Każda organizacja, która zatrudnia cudzoziemców, zdaje sobie sprawę, że automatyzowanie i przechowywanie dokumentów w jednym miejscu, znacznie ułatwia pracę. 

W systemie do legalizacji zatrudnienia cudzoziemców HRappka:

 • maksymalnie spersonalizujesz ankietę dla kandydata
 • przetłumaczysz formularze aplikacyjne na język ukraiński
 • opublikujesz ogłoszenie rekrutacyjne na wielu portalach pracy naraz (multiposting)
 • automatycznie stworzysz listę kandydatów w jednym miejscu
 • po zakończonym procesie rekrutacyjnym przeniesiesz dane kandydata na listę pracowników
 • dodasz wybrane zezwolenia legalizujące pobyt i pracę oraz wyślesz je na praca.gov.pl
 • ustawisz powiadomienia o kończących się zezwoleniach
 • zarządzisz zakwaterowaniem pracownika
 • rozliczysz pracownika, wyślesz paczki przelewów oraz wygenerujesz paski wynagrodzeń 

HRappka posiada również moduł delegowania pracowników za granicę, ewidencję czasu pracy oraz rozbudowany system kadrowo-płacowy. Przetestuj przez 2 tygodnie system HRappka za darmo.

portal biznesowy

KONTAKT

Redakcja

Business Intelligence

Wydawca

Marshal Academy Sp. z o.o

Zapisz się do newslettera

Headline

Never Miss A Story

Get our Weekly recap with the latest news, articles and resources.